Спирачна течност TRW DOT 4

Спирачна ТечностПревозни средства стават все по-сложни и много от тях сега са снабдени с усъвършенствани спирачни системи, включително програми за ESP (Electronic Stability). С ESP технология, спирачната течност трябва да се реагира още по-бързо, за да сензори на системата, за да помогне да се избегне занасяне и увеличаване на функционалността на системата.

Brake Fluide TRW  DOT 4 спирачна течност

Като световен лидер в ESP системи за производителите на превозни средства в целия свят, TRW е разработила  спирачна течност, която се подлага на повече международни спецификации, отколкото всеки друг тип DOT. Това означава, спирачната течност трябва да се реагира по-бързо, независимо от условията, като превозни средства на пътя по-безопасно.

Поради ниския вискозитет, спирачната течност позволява по-бързо увеличаване и намаляване на енергията, необходима за различни изисквания спирачно усилие.

TRW DOT 4 спирачната течност реагира най-бързо при изключително ниски или високи температури.

Диапазонът на TRW спирачна течност

 

Цена: 16.00 лв
Количество/брой: