Антифриз K-R 3L

Концентрирано специална охлаждаща течност с ниска точка на замръзване на базата
етилен гликол и органични инхибитори на корозия.

Съответства на изискванията: Renault V. I. 41-01-001, тип D и стандарти AFNOR NFR 15-601,
ASTM D 3306

Цена: 36.00 лв
Количество/брой: