Връщане на продукт

Съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителя клиентът има право да върне закупената стока в рамките на 7 дни от датата на получаването й при спазени следните условия: